Wat moet je onthouden over de verhoogde fietsvergoeding?

 

De maximale fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding is sinds 1 januari 2024 verhoogd van 0,27 euro naar 0,35 euro per kilometer. Een stevige stijging, maar die geldt lang niet voor iedereen. Een goed bedoelde maatregel doet in de praktijk een hoop vragen rijzen en versterkt de roep om uniformiteit. We geven graag wat toelichting.

Wat is een fietsvergoeding?

Dit is een nettovergoeding per fietskilometer van en naar het werk, toegekend aan de werknemer die de verplaatsingen tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling regelmatig met de fiets verricht.

Een eerder artikel over de fietsvergoeding kan je hier vinden.

Maak je zoals de meeste Belgische werknemers op basis van een regel binnen jouw sector (paritair comité) of binnen jouw onderneming aanspraak op een fietsvergoeding?

Fantastisch! Die sector- of ondernemingsregels blijven integraal van toepassing. Het staat de sector of jouw onderneming nu vrij om de vrijgestelde vergoeding te verhogen tot 0,35 euro per daadwerkelijk met de fiets afgelegde woonwerkkilometer. Dat is echter geen recht van de werknemer, tenzij is bepaald dat het maximale vrijgestelde bedrag wordt toegekend. Verwacht wordt dat de meeste werkgevers de fietsvergoeding effectief zullen verhogen waar dit mogelijk is.

Maak je op basis van een regel binnen jouw sector of binnen jouw onderneming geen aanspraak op een fietsvergoeding?

Dan heb je toch recht op een fietsvergoeding van 0,27 euro per kilometer op grond van cao 164 bis, die in werking is getreden op 1 mei 2023. Dat bedrag wordt dus niet verhoogd, al wordt een beperktere indexering wel verwacht.

In beide gevallen komen sinds 1 januari 2024 enkel werknemers die in hun belastingaangifte over het belastbaar tijdperk 2023 kiezen voor de forfaitaire kostenaftrek nog in aanmerking. Hetzelfde geldt overigens voor de bedrijf(lease)fiets voor woon-werkverkeer.

Maximaal €3500 per jaar

Bovendien geldt sinds de laatste aanpassing eind januari 2024 in alle gevallen een maximum van 3.500 euro per jaar, naast eventuele andere plafonds. Boven die drempel zal de fietsvergoeding wel degelijk belast worden. Volgens minister Van Peteghem komt 99,6% van de werknemers niet aan die drempel die overeenstemt met 7.142 kilometer per jaar, een tripje van Brussel naar New Delhi zeg maar. En toch hebben we bij Joule wel degelijk twee zo’n fietsfanaten in de rangen!

Vrijwillige fietsvergoeding

Tot slot is het ook voor de werkgever interessant om vrijwillige de fietsvergoeding te verhogen. Er wordt namelijk voorzien in een tijdelijke fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet om de financiële gevolgen van de invoering van de algemene fietsvergoeding te verzachten. Het gaat om een tijdelijke maatregel voor fietsvergoedingen die worden betaald voor woon-werkverplaatsingen gemaakt tussen 1 januari 2024 en 31 december 2026, en die ten laatste op 31 december 2027 werden toegekend. Het bedrag is gelijk aan de verhoging van de fietskilometervergoeding vermenigvuldigd met het aantal kilometers waarvoor de vergoeding is toegekend binnen bovenvermelde periode, met een maximum van 20 kilometer per enkel traject. Het belastingkrediet moet worden aangevraagd in de belastingaangifte.

Zo wordt de keuze voor fietsleasing aantrekkelijker binnen sectoren die niet in aanmerking komen voor brutoloonruil.

Wil je meer weten over de financiële voordelen van fietsleasing? Onze experts helpen je graag verder.

 

SHARE