Hoe creëer je een actieve fietscultuur?

 

Steeds meer werkgevers stimuleren het gebruik van de fiets bij hun medewerkers. De fiets zorgt voor tijdwinst, kent een aantrekkelijke fiscaliteit en is goed voor mens en milieu. Bedrijven kijken daarvoor almaar vaker richting fietsleasing. Joule helpt hen op weg om een leaseplan op maat uit te rollen. “Fietsleasing is meer dan enkel en alleen fietsen voorzien.”

baanbrekende werkgever-3Fietsleasing zit duidelijk in de lift. Nooit eerder leaseden zoveel Belgen een fiets via het werk. Het gebruik van leasefietsen breekt dan ook jaar na jaar records. Joule helpt bedrijven met het creëren van een actieve fietscultuur door een leaseplan op maat aan te bieden. “We proberen ons aanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de klant, inclusief mobiel onderhoud, leveringen, herstellingen en onderhoud, thuis of op de werkvloer”, vertelt medeoprichter Nicolas Coudeville.

Voor Joule begint een actieve fietscultuur bij de bewustwording dat de fiets als alternatief vervoersmiddel een prominente rol kan spelen in het woon-werkverkeer. “De functionele voordelen in de stedelijke context helpen de bewustwording bij werkgevers en werknemers te vergroten. Fietsen is bovendien goed voor het mentale en fysieke welzijn van de medewerkers. Verder is fietsleasing ook een unique selling point in de war for talent. Eens die bewustwording er is, trachten we zoveel mogelijk op de verschillende noden in te spelen.”

baanbrekende werkgever-2

Start to lease

Dankzij de fietsleasing kunnen werknemers hun fiets – vaak een elektrisch model – op voordelige basis afbetalen. “Hoe duurder de fiets, hoe interessanter leasing is. De financiering kan gebeuren via de eindejaarspremie, een cafetariaplan of het mobiliteitsbudget. De betaling kan je spreiden over één tot vier jaar. Fietsleasing is vrijgesteld van belasting en dus interessant voor werkgever en werknemer.”

Meer info over fietsleasing?
Download de fietsgids

 

Baanbrekende werkgever

Joule is partner van Baanbrekende werkgever. Een inspirerend traject waar 70 baanbrekende werkgevers inzetten op een duurzaam mobiliteitsbeleid en een mensgericht personeelsbeleid. 

De fiets staat centraal

Baanbrekende werkgevers stimuleren het gebruik van milieuvriendelijk vervoer zoals de e(fiets), step of het openbaar vervoer:

"Waar wenselijk en mogelijk, geeft de Baanbrekende Werkgever de fiets definitief een centrale plek in het mobiliteitsbeleid. Fietsleasing, deelfietsen of de fietsvergoeding kunnen onderdeel uitmaken van een doorgedreven fietsbeleid, waar ook fietsenstallingen en douches deel van uitmaken."

SHARE

Wil je ook inzetten op duurzame mobiliteit?