Fietsvergoeding: dit moet je weten

 

Wil je je werknemers stimuleren om met de fiets naar het werk te komen, ken hen dan een fietsvergoeding toe. Deze kilometervergoeding biedt heel wat voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer. Lees hier alles wat je moet weten over de fietsvergoeding.

Fietsvergoeding

Wat is een fietsvergoeding?

De fietsvergoeding is een belastingvrije vergoeding die de werkgever betaalt aan werknemers die de fiets regelmatig gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Het bedrag van de vergoeding verschilt naargelang de afgelegde afstand en de vorm van de vergoeding.

 

Hoe wordt de fietsvergoeding berekend?

De fietsvergoeding wordt meestal berekend op basis van het aantal dagen dat een werknemer van en naar het werk fietst. Bij de berekening wordt ook rekening gehouden met de afstand van het woon-werkverkeer. Het bedrag wordt meestal uitgedrukt in euro's per kilometer, en dit tarief wordt vermenigvuldigd met de afgelegde afstand per dag. Het totale bedrag kan maandelijks of jaarlijks aan de werknemer worden uitbetaald.

 

Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding?

Het fiscaal vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding bedraagt dit jaar €0,27 per afgelegde kilometer. Dat wil zeggen dat de fietsvergoeding is vrijgesteld van belasting en RSZ-bijdragen tot €0,27. Als dit bedrag overschreden wordt, dan wordt het bedrag boven de drempel als loon beschouwd en onderworpen aan RSZ-bijdragen en belastingen.

 

Is een fietsvergoeding verplicht?

Werkgevers waren tot voor kort niet verplicht om een fietsvergoeding aan hun medewerkers toe te kennen, tenzij anders bepaald in een sectorale cao. Dat was bijvoorbeeld zo voor het paritair comité 329.02 of voor bepaalde collectieve overeenkomsten voor de openbare sector.

Op basis van een cao in de Nationale Arbeidsraad (NAR) is het nu sinds 1 mei is voor alle werkgevers in de privé-sector verplicht om een fietsvergoeding van 0,27€ te geven aan alle medewerkers die zich met de fiets naar het werk verplaatsen.

Voor de werkgevers die al (verplicht) een fietsvergoeding toekenden verandert er niets.

 

De voordelen van fietsvergoeding

Het aanbieden van een fietsvergoeding aan werknemers heeft verschillende voordelen voor de werkgever:

  • Goed voor het milieu omdat het gebruik van duurzaam vervoer wordt gestimuleerd.
  • Gezonde werknemers: werknemers die regelmatig naar het werk fietsen zijn gezonder en minder snel ziek. 
  • Minder files, minder stress: het vermindert de hoeveelheid verkeer op de weg, wat leidt tot minder files en uiteindelijk een betere levenskwaliteit.

Naast deze voordelen is een fietsvergoeding ook financieel interessant. Het bedrag van de fietsvergoeding is 100% aftrekbaar als beroepskost en is vrij van RSZ-bijdragen. Ook andere kosten zoals investeringen in infrastructuur of fietsaccessoires zijn 100% aftrekbaar.

 

Fietsvergoeding en fietsleasing combineren

Fietsvergoedingen worden vaak toegekend bij bedrijven waar ook fietsleasing aangeboden wordt. En terecht! Een fietsvergoeding is de perfecte manier voor de werknemer om de kost van fietsleasing terug te verdienen. Zo kan een werknemer die voldoende kilometers aflegt, bijna kosteloos een fiets leasen.

Zelfs zonder fietsvergoeding is fietsleasing een fiscaal interessante manier van flexibel verlonen, zowel voor de werkgever als werknemer.

De werknemer betaalt geen voordeel alle aard (VAA) en geen RSZ-bijdragen op een bedrijfsfiets. Fietsleasing is daardoor tot 70% goedkoper dan een privé-aankoop van een fiets.

Het toekennen van een leasefiets via brutoloonruil is voor een werkgever vaak kostenneutraal en is veel voordeliger dan een bruto loonsverhoging. De leaseprijs van een bedrijfsfiets is een 100% aftrekbare kost zonder patronale bijdrage.


Fietsvergoeding, een goed idee!

Fietsen is niet alleen een gezonde en groene manier van vervoer, maar biedt ook een reeks voordelen voor werkgevers en werknemers. Het verstrekken van een fietsvergoeding aan werknemers is een manier om het gebruik van duurzame vervoersmiddelen aan te moedigen, terwijl het ook de fysieke gezondheid van het personeel bevordert én de loonkosten verlaagt. Een fietsvergoeding is dus een win-win voor werkgever en werknemer.

 

SHARE